1

Тема: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Критериалды бағалаудың қағидаттарын атаңыз

2

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Оқыту мен бағалаудың  өзара байланысы ажырамас бір бөлігі деп білемін.

3

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Шынайылық, анықтық және валидтілік деп ойлаймын.

4

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Дамытуға бағыттылық, шынайылық, анықтық.

5

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Ашықтық және нақтылық болады.

6

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Оқу жетістігін дер кезінде жүйелі қадағалап отыруға мүмкіндік беретін үздіксіз үдеріс- бағалау болып табылады.

7

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Объективтілік, анықтық, валидтілік жиынтығын бағалаудың сапасын анықтайды.

8

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Ашықтық және нақтылық.

9

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Шынайылық анықтық болады.

10

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Үздіксіздік

11

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Оқыту мен бағалаудың өзара байланысы

12

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Бағалау түсінікті , айқын ақпараттарды ұсынады, сондай-ақ , барлық оқу үдерісіне қатысушылардың қызығушылығын , жауапкершілігін арттырады.

13

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Дамытуға бағыттылық

14

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Шынайылық, анықтық және валидтілік.

15

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Ашықтық және нақтылық

16

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Оқыту мен бағалаудың өзара байланысы.

17

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Тапсырманы құрастыру және рәсімдерді жоспарлауды көрсетеді

18

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Үздіксіздік жатады

19

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Бағалау критерийлерін құрастыру және негіздеу.

20

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Дамытуға бағыттылық

21

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Нені бағалау керектігіннақты түсіну және анықтау

22

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Ашықтық және нақтылық

23

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Оқыту мен бағалаудың өзара байланысы

24

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Шынайылық және анықтық

25

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Бағалау дәл және сенімді ақпаратты ұсынады. Қолданылатын критерийлердің, құралдардың оқу мақсатына жетуге, күтілетін нәтижелерді бағалайтынына сенімділік бар .