26

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Дамытуға бағыттылық, Үздіксіздік.

27

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Оқыту мен бағалаудың байланысы.

28

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Дамытуға бағыттылық, үздіксіздік.

29

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Ашықтық және нақтылық, үздіксіздік.

30

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Бағалаудың қағидаттарын атағансыз, бірақ толық
тыруыңыз қажет

31

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Толықтыруыңыз керек, МАН-ға қараңыз

32

Re: Критериалды бағалаудың қағидаттары

Жауапты толық тарқата айтыңыздар, ойды толық жеткізу керек