26

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

Саралап  оқыту-  бұл  оқыту  үрдісін  ұйымдастыру  формасы,  мұғалім  оқу  үрдісі  барысында  бірыңғай  сапалық  қасиеттері  бойынша  қалыптастырылған  оқушылар  тобымен  жұмыс  істейді (гомогендік  топ).

27

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

Оң  аспектілері:
  -қиын  балалармен  жұмыс  істеудің  тиімді  мүмкіндіктері  пайда  болады;
-қоғам  үшін  балаларды  ақталмаған  және  мәнсіз  теңдестіру  мен  орташаландыру  болмайды;
-мұғалімде  нашар  оқитын  оқушыларға  көмектесуге,  мықты  оқушыларға  көңіл  бөлуге  мүмкіндік  туады;
-сыныпта  үлгермеуші  оқушылар  қатарының  болмауы  жалпы  оқыту  деңгейін  төмендету  қажеттілігін  жояды;
-мықты  оқушылардың  білім  алуда  тез  және  терең  алға  жылжуына  деген  ынтасы  жүзеге  асады;
- «Мен-тұжырымдама»  деңгейі  артады:  мықтылар  өз  қабілеттерін  көрсете  алады,  ал  нашар  оқитын  оқушылар  оқу  жетістігін  сынауға  мүмкіндік  алады,  өзінің  келеңсіз  мінез-құлықтарынан  арылуына   мүмкіндік  туады;
-мықты  топтарда  ынта  деңгейі  артады;
-бірыңғай  балалар  жиналған  топтарда  балаға  оқу  жеңіл;

28

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

Келеңсіз  аспектілері:
-балаларды  даму  деңгейіне  қарай  бөлу  дұрыс  емес;
-әлеуметтік-экономикалық  теңсіздік  байқалады;
-нашар  оқитын  оқушылар  мықтылардың  соңынан  ере  алмайды, олардан  көмек  те  ала  алмайды,  жарыса  да  алмайды;
-  балаларды  нашар  топтарға  ауыстыру  олардың  абыройын  түсірген  сияқты  болып  көрінеді;
-жетілдірілмеген  диагностика  нашар  оқушылардың  қатарына  қабілетті  оқушылардың  кіріп  кетуіне  әкеліп  соғады;
-«Мен-тұжырымдама»  деңгейінің  түсуіне  әкеп  соғады:  элитарлық  топтарда  балаларда  «біз  кереметпіз» деген  иллюзия  пайда  болады,  нашар  топтарда  оқушылардың  өздерін-өздері  бағалау  деңгейі  төмендейді;
-нашар  топтарда  мотивация  деңгейі  төмендейді;
-  қайта  жасақтау  сынып  ұжымдарын  бұзады.
 Саралап  оқытудың  психологиялық-педагогикалық  негіздемесі  келесі  факторлармен  сипатталады:
-оқытудың  басында  оқушылардың  әр  түрлі  дайындығы;
-оқуға  деген  әр  түрлі  көзқарас;
-жеке  пәндерді  оқытуда  оқушылар  қабілеттерінің  деңгейінің  әр  түрлі  болуы;
-әр  түрлі  тәсілдер  мен  операцияларды  игеру  мүмкіндіктерінің  деңгейінің  әр  болуы;
-оқушылардың  жұмыс  істеу  қарқынының  әр  түрлі  болуы;
-өзін-өзі  тексеру  деңгейінің  әр  түрлі  болуы;

29

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

Сынып  ішілік  саралаудың  кезеңдері:
1.Топтарда  саралауды  жүзеге  асырудың  критерийлерін  анықтау;
2. Диагностикалауды  жүзеге  асыру;
3.Диагностика  нәтижелерін  есепке  ала  отырып,  топтарға  бөлу;
4. Саралау  тәсілдерін  таңдау,  әр  түрлі  деңгейдегі  тапсырмаларды  әзірлеу;
5.Бұл  тәсілді  сабақтың  барлық  кезеңдерінде  жүзеге  асыру;
6.Диагностикалық  бақылау,  оған  сәйкес  топтың  құрамы  өзгеруі  мүмкін.

30

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

Оқи  алуларына  сәйкес  топтарға  бөлу  критерийлері:
1- топ
Нашар  оқитын  балалар.  Олар  баяу  әрекет  етеді,  сыныпқа  ілесе  алмайды.  Егер  осыларды  есепке  алмасақ,  оқуға  деген  қызығушылықтары  төмендейді,  сыныптастарынан  қалып  қояды.  Бұл  оқушылар  үшін  өткен  материалдардан  тапсырмалар  берілуі  керек  және  тапсырмалардың  көлемі  шағын  болуы  тиіс.

31

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

2-топ
Бұл  топтың  оқушыларына  материалды  естеріне  сақтау  үшін  көп  рет  қайталау  қажет.  Сырттай  олардың  психологиялық  ерекшеліктері  асықпайтындығынан, жоғары  эмоционалдығынан,  зейінінің  төмендігінен  және  жинақы  еместігінен  байқалады.Олар  үшін  жинақтауға  берілген  тапсырмалар  қиын.  Бұл  оқушыларға  берілген  жұмыс  алгоритмін  қолданған  пайдалы.  Теорияны  жақсы  игере  отырып,  олар  практикада  қате  жіберуі  мүмкін.   Бұл  оқушыларға  әр  әректті  ауызша  түсіндіруді  талап  ететін  тапсырмалар  ұсыну  маңызды.

32

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

3-топ
Бұл  топқа  қозуы  мен  тоқтауының  тепе-тең  үрдісі  бар  оқушылар  кіреді.  Олардың  тұрақты  зейіні  бар,  заттардың  белгілерін  жақсы  ажырата  алады,  жинақтау  үрдісін  жақсы  игерген,  үлкен  сөздік  қоры  бар.
Сараланған  тапсырмалар-бұл  жаттығулар  жинағы,  оларды  орындау  негізінде   балалар  ережелерді  жақсы  түсініп,  игереді,  қажетті  дағдылары  қалыптасады.  Сараланған  тапсырмалар  тақтада,  кәртішкеде,  слайдтарда,  таблицаларда  жазылуы  мүмкін.

33

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

1. Міндетті  тапсырмалар
Дағдыны  қалыптастыру үшін  оқыған  ережені  дұрыс  қолдануға  ықпал  етеді;   олардың  көлемі  шектелген  болуы  керек  және  әр  оқушының  күші  келетін  тапсырмалар  болуы  тиіс.
2. Қосымша  тапсырмалар
Бұл  міндетті  тапсырмаларын  орындай  алған  және  өздік  тапсырманы  орындауға  уақыты  бар оқушыларға  арналған.  Аталмыш  тапсырма  оқылған  ережелерді  пайдалануға  арналған  қиын  тапсырмалар,  олар  салыстыруды,  талдауды  және  белгілі  бір  қорытынды  жасауды  талап  етеді.

34

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

1.Шығармашылық  деңгейлері  бойынша  оқу  тапсырмаларын  саралау.
Оқи  алу  деңгейі  төмен  оқушыларға  (1 топ)  репродуктивтік  тапсырмалар  ұсынылады, ал  оқи  алу  деңгейі  орташа  оқушылар (2 топ)  мен  жоғары  деңгейі  бар  оқушыларға (3 топ)  -шығармашылық  тапсырмалар  беріледі.  Шығармашылық  тапсырмаларды  барлық  оқушыларға  беруге  болады,  бірақ,  1-топ  балаларына  шығармашылық  элементтері  бар  тапсырмалар  берсек,  қалғандарына  алған  білімді  жаңа  жағдайда  қолдануға  болатын  шығармашылық  тапсырмалар  беруге  болады.

35

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

2.Қиындық  деңгейлері  бойынша  тапсырмаларды  сараптау
3-топ  үшін:  материалды  қиындату,  санын  өсіру,  негізгі  тапсырмаға  қосымша  салыстыруға  арналған  тапсырмалар,  дұрыс  тапсырмалардың  орнына  кері  тапсырмаларды,  шартты  символдарды  қолдану. 
3.  Оқу  материалының  көлемі  бойынша  тапсырмаларды  сараптау.
2  және  3-топ  оқушылары  негізгі  тапсырмалармен  қатар,  осыған  ұқсас  қосымша  тапсырмаларды  орындайды.

36

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

Бұл  тәсілді  қолдану  себебіміз  оқушылардың  жұмысты  орындау  жылдамдығы  әр  түрлі  болады.  Қосымша  тапсырмалар  шығармашылық  мәнде  немесе  қиынырақ  болуы  мүмкін. Сонымен  қатар,  дәстүрлі  емес  тапсырмалар,  ойын  жаттығулары,  шынықтыратын  тапсырмалар  болуы  мүмкін.

37

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

4. Оқушылардың  өзіндік  жұмыс  дәрежесі  бойынша  жұмыстарды  сараптау.
 Барлық  балалар  бірдей  тапсырмаларды  орындайды,  бірақ  бір  оқушылар 
тапсырмаларды  мұғалімнің  басшылығымен  орындайды,  ал  басқалары  өздері  орындайды.

38

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

Жұмысты  орындау:
-тапсырмалармен  танысу,  олардың  мазмұнымен  және  ресімдеу  ережелерімен  таныстыру (3-топ  өздігінен  жұмыс  істеуге  кіріседі);
-жұмыс  істеу  тәсілдерін  талдау,  жаттығулардың  жартысы  жаппай  орындалады  (2-топ  өздігінен  жұмыс  істеуге  кіріседі)
-Тапсырманы  орындауға  қиналатын  оқушылар  мұғалімнің  басшылығымен  жұмыс  істейді  (1-топ).
  Өздігінен  жұмыс  істеген  балалардың  жұмысын  жаппай  тексеру
  Жаңа  материалды  түсіндірген  кезде  саралау  жұмыстарын  ұйымдастыру  технологиясы  (қосымшаны  қараңыз)

39

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

қалайсыңдар

40

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

Экстраполяция-/ Жорамалдау/ Құбылыстың бір бөлігіне қатысты түйіндерді оның екінші бөлігіне тарқату;

– оқу материалдары бойынша әңгіменің әрі қарай не туралы болатындығын, оның салдары мен нәтижелерін болжау.

41

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

Бұл модульдердің көпшілігін бұрыннан сабағымызда пайдаланып жүрсек те, тереңіне үңіліп, олардың өзіндік философиясын түсініп көрмеппіз. Әрине, бұрынғы дәстүрлі әдістерді де жоққа шығаруға болмайды, әр тәсілдің өзіндік артықшылықтары болады.  Біз қолданып отырған бағдарламаның түрлі тәсілдерді жинақтағанына қарамастан , сындарлы оқыту негіздері қамтылған. «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» (СТО)  бағдарламасының  қазіргі таңда білімді, білгенін өмірге пайдалана алатын шәкірт тәрбиелеуде алатын орны ерекше. Сын тұрғысынан  ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің түпкір- түпкірінен жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі, ал бағдарламаның негізі Ж.Пиаже, Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа алады. Білім берудің кешенді міндеттерін және мұғалімнің әртүрлі жағдайларда жұмыс істейтіндігін ескерсек, тиімділік деген сөзге аса мән беріп сол курста негізге алынған  жеті модуль туралы қысқаша тоқталайын.

42

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

Сөзбен келтірілген материалды математикалық ұғымдарға өзгертеді;
·Берілген ақпарат бойынша болашақта туындалуы ықтимал салдарын сипаттайды.

43

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер
«Диалог арқылы оқыту» мен «Қалай оқу керектігін үйретуді» ғана қарастырамыз, себебі олар әлеуметтік –сындарлылық көзқарасымен тығыз  байланысты. «Қалай оқу керектігін үйрету » немесе метасана оқушыларға оқуды өз бетінше  жалғастыра   алатын  білім  жинау жауапкершілігін  түсінуге  және оны өз мойнына алуға қалай көмектесуге болатынын көрсетеді.

44

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

Сыни тұрғыдан ойлауға оқыту
Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз – ой қозғай отырып, оқушының өз ойымен өзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп, тұжырым жасауға бағыттау. Өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау.

45

Re: Қазақстан тарих 107 тобы

Бағалау –одан арғы білім туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин. Мұғалімдер мен оқушылар  өздерінің қандай мақсатқа жететіндіктерінің өлшемдерін түсіну. Осыған байланысты бағдарлама критерийлі бағалау тәсілдерін қарастырады.