1

Тема: Мәңгілік ел

Мәңгілік ел идеясын қалай жүзеге асыруға болады?

2

Re: Мәңгілік ел

Тірлік басқа болса да тілек бір, саусақ бөлек болсада білек бір.

3

Re: Мәңгілік ел

«Надан халық бір жылын, ақылды халық 1 ғасырын, дана халық мәңгілікболашағын ойлайды» деген сөз бар.

4

Re: Мәңгілік ел

«Мәңгілік Ел» идеясы барлық түркілердің бір тарихикезең –VІІ ғасырда, бір шаңырақ астында тұрғанда қабылданған және жарияланған
идея болатын.

5

Re: Мәңгілік ел

Сыбайлас жемқорлықпен күресуді ұйымдастыру

6

Re: Мәңгілік ел

"Тату елге – тыныштық пен тоқшылық нәсіп» деген Күлтегін

7

Re: Мәңгілік ел

Ұлы Жамбыл ақынның «Жігерлі болса ер болар, бірлікті болса ел болар» деген сөзі бар.

8

Re: Мәңгілік ел

Елбасы Н.Назарбаев «Кешегі бабамызбен ғана емес, бүгінгі бағамызбен, ертеңгі шамамызбен де мақтана алатын ұлт болуды ойлауымыз керек»-деген.

9

Re: Мәңгілік ел

Бүгінгі таңда жас ұрпақты өз халқының тарихын, тегін, салт-дәстүрін, тілін, білімін меңгерген мәдениетті, адами қасиеті мол, шығармашыл тұлға етіп тәрбиелеу – өмір талабы, қоғам қажеттілігі.

10

Re: Мәңгілік ел

Ұлттық құндылықтарымызды әлемдік деңгейге шығаруға қабілетті тұлға тәрбиелеу үшін:– оқушылардың ұлттық сана-сезімін қалыптастыру;– жас ұрпақ санасына туған халқына деген құрмет, сүйіспеншілік, мақтаныш сезімдерін ұялату, ұлттық рухын дамыту;– ана тілі мен дінін, оның тарихын, мәдениетін, өнерін, салт-дәстүрін, рухани-мәдени мұраларды қастерлеу;– жас ұрпақ бойында жанашырлық, сенімділік, намысшылдық тәрізді ұлттық мінездерін қалыптастыру сияқты міндеттерді орындағанда ғана басты мақсатқа жетеміз.

11

Re: Мәңгілік ел

Мектеп қабырғасында тәрбиеленіп жатқан жас ұрпақтарға білімді өз бетінше ізденуіне, ұлттық тәрбиені сіңіріп, оның ерекшелігін терең білуге, құрметтеуге, үйретуге тиіспіз.

12

Re: Мәңгілік ел

БҮГІНГІ БҮЛДІРШІН – МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ ТІРЕГІ

13

Re: Мәңгілік ел

МӘҢГІЛІК ЕЛ ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ЖАС ҰРПАҚҚА ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ – БҮГІНГІ КҮННІҢ МІНДЕТ

14

Re: Мәңгілік ел

Елдың тыныштығы мен жарқын болашағы болашақ ұрпақ үшін қажет

15

Re: Мәңгілік ел

«Жігерлі болса ер болар, бірлікті болса ел болар»

16

Re: Мәңгілік ел

Тірлік басқа болса да тілек бір, саусақ бөлек болсада білек бір.

17

Re: Мәңгілік ел

«Надан халық бір жылын, ақылды халық 1 ғасырын, дана халық мәңгілікболашағын ойлайды» деген сөз бар.

18

Re: Мәңгілік ел

Елдің тыныштығы адам қажеттілігінін бірі

19

Re: Мәңгілік ел

Мәңгілік ел болып қалу үшін ерінбей еңбек етіп, елдің тыныштығын, табиғи байлығымызды сақтауымыз керек

20

Re: Мәңгілік ел

Маслоу пирамидасын негізге алу қажет

21

Re: Мәңгілік ел

Елдің татулығы маңызды

22

Re: Мәңгілік ел

Түркі тарихын, көне түркі мұраларын зерттеуші филология ғылымдарының докторы, профессор Қаржаубай Сартқожаұлының «MANGI EL» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналында: «Мәңгілік ел — түрік жұртының данагөйі, үш бірдей қағанның кеңесшісі болған атақты Тоныкөк (Тұй-ұқық) негізін қалаған идея...» — екендігін жазған

23

Re: Мәңгілік ел

Көне түркілердің «Мәңгілік Ел» идеясы үш негізден тұрады: оның біріншісі — көне түркі жазба ескерткіштеріндегі «Мәңгілік Ел» идеясы, екіншісі — Әл-Фарабидің «Қайырымды қалада» философиялық шығармасында, әсіресе, бұл идеяның теориялық-методологиялық тұрғыдан тиянақталуы және үшіншісі — Жүсіп Баласағұнның осы идеяны негіздеген «Құтты Білік» дастанын жазған

24

Re: Мәңгілік ел

Мәңгілік Ел — жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы.

25

Re: Мәңгілік ел

Әл-Фараби ежелгі грек философиясы мен шығыстың мұсылман ілімдерін байланыстыра отырып, түркі дүниесінің «Мәңгілік Ел» философиясының теориялық негіздемесін жасап берді.