1

Тема: Жаңартылған бағдарлама

Мазмұны жаңарған оқубағдарламасы аясында "География" және "Жаратылыстану"
пәндерін оқытуда педагогикалық әдістердің маңызы қандай?

2

Re: Жаңартылған бағдарлама

Құндылыққабағдарланған тәсіл оқушы тұлғасының бойында мақсатты түрде құндылықтар жүйесін
қалыптастырады

3

Re: Жаңартылған бағдарлама

Оқушылардыңдиалогке  және бірлескен оқуға қатысу мүмкіндік  туғызатын әдістер
қарастырылған .

4

Re: Жаңартылған бағдарлама

Мұғалімдер пайдаланатынәдіс тәсілдер оқудың тиімділігіне елеулі әсерін тигізеді

5

Re: Жаңартылған бағдарлама

Педагогикалықәдістемелерді жетілдірмей тұрып білім беру бағдарламасын өзгерту білім беру
стандарттарына қатысты реформалау шараларының мүмкіндіктері мен нәтижелілігін
төмендетеді, Сондықтан да педагогикалық әдістердің маңызы зор,

6

Re: Жаңартылған бағдарлама

Еліміздің бәсекегеқабілетілігін қамтамасыз ету үшін ғылым мен білім беру салаларын өзара тығыз
байланыста қарастыру,оқушылардың мектеп қабырғасынан бастап ғылыми тұрғыдан
ойлау дағдыларын дамытуды қамтамасыз ететін педагогикалық әдістер болып
табылады.

7

Re: Жаңартылған бағдарлама

Оқушылардыңмеңгерген білімдерімен жұмыс істеуге, оны өңдеу арқылы,өз дағдыларын арттыруға
мүмкіндік беретін жаттығуларды орындауға мұғалім тарапынан қолдау болуы қажет

8

Re: Жаңартылған бағдарлама

оқушылардың алғанбілімдері мен жұмыс істеуге,оны әрі қарай өңдеп,өз дағдыларын арттыруға
мүмкіндік беретін жаттығуларды орындауға мүмкіндіктері туғызатындай әдістер
маңызды

9

Re: Жаңартылған бағдарлама

Педогогикалықәдістердің - оқушының биология сабағында оқу мақсатынажету үшін өзін-өзі реттеу
арқылыойлау және іс-әрекетін жоспарлау дағдыларын дамытуда маңызы зор

10

Re: Жаңартылған бағдарлама

Оқушылардың жекемүмкіндіктерін жəне жасерекшеліктерін есепке ала отырып тəсілдерді қолдану

11

Re: Жаңартылған бағдарлама

Оқушылар оқу үдерісінебелсене қатысады.Олар білімдерін бағалап, өздері ұсынған қорытындыларының
дәлелдерін ұсынуы және бір - біріне сын тұрғысынан қарауы тиіс әдістер де
маңызды.

12

Re: Жаңартылған бағдарлама

Ақпараттық -коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігі оқушылардың оқу
үдерісінде, бос уақытында және қарым -қатынас барысында ақпараттық
коммуникациялық технологияларды сауатты және шығармашылықпен қолдана білуін
қамтамасыз етеді.

13

Re: Жаңартылған бағдарлама

Білім берудегіқатысымдық тәсіл екі немесе одан көп адамдардың сөйлесу арқылы қарым-қатынас
жасау үдерісінде ақпарат беру және хабарлау, білім, білік және дағдыларын
қалыптастыруға бағытталған.

14

Re: Жаңартылған бағдарлама

Педагогиканың түрлі аспектілері, атап айтқанда, оқушыға бағдарланған әдіс -тәсілдер, 
проблемаларды шешу, рефлексиялық оқу және бірлескен оқу тәсәлдері 
қарастырылған.

15

Re: Жаңартылған бағдарлама

Саралап оқыту тәсілі əртүрліоқушылар тобының оқу əрекетінұйымдастыру үшін арнайы оқыту əдістерін және іс_əрекеттерді
саралау тәсілдерін қамтиды.

16

Re: Жаңартылған бағдарлама

Мұғалімдероқушылардың бойындағы танымдық ерекшеліктерін əртүрлі оқыту тəсілдерін қолдану
арқылы дамытады

17

Re: Жаңартылған бағдарлама

Оқу үдерісініңтиімділігін арттыру көпжағдайда сабақ барысында оқушылардың танымдық
белсенділігін дамытатын және оқу үдерісін күшейтетін оқыту түрлері мен
тәсілдеріне байланысты

18

Re: Жаңартылған бағдарлама

Топ жетістікке жетуі үшін әр оқушының түрлі рөлде жұмыс атқаруына мүмкіндік беретін топтық
жұмысқа жағдай жасау маңызды.

19

Re: Жаңартылған бағдарлама

Оқыту процесіндегіпроблемаларды шешудің әдістері қамтылған,

20

Re: Жаңартылған бағдарлама

оқушылардың зерттеужұмыстарын жүргізуіне негізделген белсенді тəсілдерді қолдану

21

Re: Жаңартылған бағдарлама

Оқушыларға бағытталғанжәне дәлелдерді құрумен  талдауға арналған оқыту әдістері қарастырылған.

22

Re: Жаңартылған бағдарлама

Оқушылар өздерініңалған білімдерін қолдана алуға және білімдердің қалай алынғанын талдай білуге
педагогикалық әдістердің әсері бар.

23

Re: Жаңартылған бағдарлама

Зерттеу тәсіліоқушылардың зерттеу элементтері бар жұмыстарды өз бетінше орындау біліктерін
қалыптастыруды, ізденіс түрінде эксперимент жүргізуді, ғылыми болжамдар ұсынып,
олардың дұрыстығын тексеру әдістерін негіздеу дағдыларын қалыптастыруды
көздейді

24

Re: Жаңартылған бағдарлама

Оқушылардың сабақтазерттеу жұмыстарын жүргізуі, тәжірибелер жасауы мен түрлі дереккөздерді
пайдалануын қажет ететін проблемалық жағдаяттар туындатуға бағытталған
тәсілдер.

25

Re: Жаңартылған бағдарлама

Оқыту әдістерініңбарлық аспектілері сындарлы оқыту теориясымен үйлеседі. Сындарлы оқыту
тәсілдері білім берудің  "дәстүрлі" әдістерімен салыстырғанда,
оқыту кезінде  жоғары нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.