26

Re: География мен жаратылыстану пәндерін оқыту

Мұғалім   оқу бағдарламасы
ұсынатын тақырыптармен қатар өз қалауы бойыншаөткен тараулардағы тақырыптарды
алуы да мүмкін

27

Re: География мен жаратылыстану пәндерін оқыту

Оқытуәдістерінің барлық аспектілері сындарлы оқыту теориясымен үйлеседі

28

Re: География мен жаратылыстану пәндерін оқыту

1.   оқушыға бағдарланған әдістәсілдер,проблемаларды шешу,
рефлексиялық оқу және бірлескен оқу тәсілдеріқарастырылады.