1

Тема: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

"География" және "Жаратылыстану"
пәндерін жаңартылған бағдарлама бойынша оқытуда педагогикалық әдістердің маңызы қандай?

2

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

Мұғалімдерпайдаланатынәдістәсілдер оқудың тиімділігіне елеулі әсерін тигізеді.

3

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   Педагогикалық әдістемелерді жетілдірмейтұрып, білім беру бағдарламасын өзгерту
білім беру стандарттарына қатысты реформалаушараларының мүмкіндіктері мен
нәтижелілігін төмендетеді.

4

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   Оқушылар оқу үдерісіне белсене қатысады.Оларбілімдерін бағалап, өздері ұсынған қорытындыларының дәлелдерін ұсынуы және
бір-біріне сын тұрғысынан қарауы тиіс.

5

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   Мұғалімдер оқушыларға бағытталған жәнедәлелдерді құрумен талдауға арналған  оқыту тәсілдерін қолдануларыкерек.

6

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   проблемаларды шешудің тәсілдерін қамтуы тиіс

7

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   Олар білімдерін бағалап, өздері ұсынғанқорытындыларының дәлелдерін ұсынуы және
бір-біріне сын тқрғысынан

8

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   Мұғалімдер оқушыларға бағытталған жәнедәлелдерді құрумен талдауға арналған  оқыту тәсілдерін қолдануларыкерек.

9

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   проблемаларды шешудің тәсілдерін қамтуы тиіс

10

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   Оқушылар өздерінің алған білімдерін қолданаалуы жәнебілімдердің қалай алынғанын талдай білуі тиіс.

11

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   Оқушылар өздерінің алған білімдерін қолданаалуы жәнебілімдердің қалай алынғанын талдай білуі тиіс.

12

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   Оқушылардың диалогке және бірлескен оқуғақатысумүмкіндігі болуы тиіс

13

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   География және жаратылыстану сабақтарында оқуүдерісінтабысты ұйымдастыру жолдарының бірі – жоба әдісі екені мәлім

14

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   Бұл әдіс оқушылардың белгілі бір мәселеніөздігінензерделеп, зерттеу нәтижесін көпшілікке таныстырып жариялаудан тұратын
оқутанымдық іс-әрекеттерінің жиынтығынқамтиды.

15

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

Жобатәсілі пәнаралық байланысты нығайтып, екі немесеодан да көп пәндер бойынша
кіріктірілген сабақтар ұйымдастыруға мүмкіндік
береді.

16

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

Географияжәне жаратылыстану сабақтарында оқу үдерісінтабысты ұйымдастыру жолдарының бірі
– жоба әдісі

17

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   әдіс оқушылардың белгілі бір мәселеніөздігінензерделеп, зерттеу нәтижесін көпшілікке таныстырып жариялаудан тұратын
оқутанымдық іс-әрекеттерінің жиынтығынқамтиды.

18

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

Жобатәсілі пәнаралық байланысты нығайтып, екі немесеодан да көп пәндер бойынша
кіріктірілген сабақтар ұйымдастыруға мүмкіндік
береді.

19

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   Жоба әдісін қолдану сабақта мұғалімқызметінің де  өзгеруіне ықпал етеді: мұғалім дайын білімді
ұсынушыдан өз оқушыларының ізденушілік,зерттеушілік, шығармашылық қабілеттерін
дамыту арқылы танымдық әрекеттерін ұйымдастырушығаайналады.

20

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   Оқушылар білімді өздігіненізденіп, олардыталдап, дамыту арқылы қорытынды жасап, жаңа нәтиже алуды және
оны жариялауды жүзеге асырады.

21

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   Мұғалім жоба жұмыстарына оқу бағдарламасы
ұсынатын тақырыптармен қатар өз қалауы бойыншаөткен тараулардағы тақырыптарды
алуы да мүмкін.

22

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   педагогиканың түрлі аспектілері,атапайтқанда, оқушыға бағдарланған әдістәсілдер, проблемаларды шешу,
рефлексиялық оқу және бірлескен оқу тәсілдеріқарастырылады.

23

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   Оқыту әдістерінің барлық аспектілері сындарлыоқытутеориясымен үйлеседі. Сындарлы оқыту тәсілдері білім берудің «дәстүрлі»
әдістерімен салыстырғанда, оқыту кезіндежоғары нәтижелерге қол жеткізуге
мүмкіндік береді

24

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   оқушылардың алдыңғы алғандағдылары жаңадағдыларды меңгеруге үлкен ықпалын тигізеді

25

Re: "География" және "Жаратылыстану" пәні б-ша мазмұны жаңарған бағдарлама

1.   Оқушылар білімді толықтай меңгеру үшінақпаратты енжарқабылдамай, сабаққа белсенді қатысуы керек.