1

Тема: Олимпиада есептері

1.Олимпиада есептерін шығаруды дескрептор арқылы үйретуге бола ма?
2.Бұл оқыту жүйесі тиімді ма?