1

Тема: жаңартылған бағдарлама

«География» және «Жаратылыстану» пәндері бойынша білімберу бағдарламасын жаңарту және критериалды бағалау жүйесін енгізудің тиімділігін айқындаңыз

2

Re: жаңартылған бағдарлама

мұғалімдердің Пән бойынша бағдарламаның жаңартылғанмазмұны мен құрылымын білуін қамтамасыз етуу

3

Re: жаңартылған бағдарлама

Пән бойынша жаңартылған бағдарламаға сәйкеспедагогикалық тәсілдер мен оқу материалдарын қолдануды үйрету

4

Re: жаңартылған бағдарлама

Пән бойынша жаңартылған бағдарламадағы оқумақсаттарына қол жеткізу үшін критериалды бағалау жүйесін қолдануды үйрету

5

Re: жаңартылған бағдарлама

мұғалімдер Пән бойынша жаңартылған бағдарламаныңмақсаттарын, міндеттерін, құрылымы мен мазмұнын біледі және түсінеді

6

Re: жаңартылған бағдарлама

-  мұғалімдер Пән бойынша жаңартылған бағдарламаға сәйкеспедагогикалық
тәсілдерді, оқу материалдарын қолдана біледі

7

Re: жаңартылған бағдарлама

мұғалімдер Пән бойынша жаңартылған бағдарламадағы оқумақсаттарына қол жеткізу үшін критериалды бағалау жүйесін түсінеді және қолдана
біледі

8

Re: жаңартылған бағдарлама

Мұғалімдердіңбіліктілігін арттыру курсы барысында мұғалімнің күтілетін нәтижелерге
қол жеткізу деңгейін бағамдау қарастырылған.

9

Re: жаңартылған бағдарлама

Біліктілікті арттыру курсының оқу жоспарында көзделгенбіліктілікті арттырудан күтілетін нәтижелерге қол жеткізу деңгейін бағамдауға
арналған жаттығулар барысында тренерлер тыңдаушылардың/топтардың арасында
жүріп, олардың идеяларын тыңдайды, белгілі бір мәселелерге қатысты бағамдау
аспектілері тұрғысынан тыңдаушыларды бағамдайды.

10

Re: жаңартылған бағдарлама

Мұғалімдерді бағамдау аспектілері «География» және«Жаратылыстану» пәндерін оқыту үшін талап етілетін белгілі бір дағдылармен
байланысты салаларға бөлінген.ылардың/топтардың арасында
жүріп, олардың идеяларын тыңдайды, белгілі бір мәселелерге қатысты бағамдау
аспектілері тұрғысынан тыңдаушыларды бағамдайды.

11

Re: жаңартылған бағдарлама

Әр сала төрт деңгей бойынша бағамдалады: бастапқыдеңгей, қалыптасу деңгейі, қалыптасқан деңгей, жетілген деңгей. �ы салаларға бөлінген.ылардың/топтардың арасында
жүріп, олардың идеяларын тыңдайды, белгілі бір мәселелерге қатысты бағамдау
аспектілері тұрғысынан тыңдаушыларды бағамдайды.

12

Re: жаңартылған бағдарлама

Дескрипторларға қарап мұғалімнің кәсіби дамудың қандайдеңгейінде екенін анықтау қиынға түспейді.�ы салаларға бөлінген.ылардың/топтардың арасында
жүріп, олардың идеяларын тыңдайды, белгілі бір мәселелерге қатысты бағамдау
аспектілері тұрғысынан тыңдаушыларды бағамдайды.

13

Re: жаңартылған бағдарлама

Мұғалімдер бағаланатын барлық аспектілер бойынша бірдеңгейде болуы шарт емес.

14

Re: жаңартылған бағдарлама

Курс барысында бағамдау қалайжүретіні түсіндіріліп, мұғалімдерге ол аспектілерді меңгеруде қолдау
көрсетілетін болады.

15

Re: жаңартылған бағдарлама

Технология, коммуникация және ғылым салаларындағыелеулі өзгерістер әлемдік экономикаға айтарлықтай ықпал ете отырып, әрбір
азаматқа ХХІ ғасырда табысты болу үшін қажетті білім мен дағдыларды алға
тартады. арын тыңдайды, белгілі бір мәселелерге қатысты бағамдау
аспектілері тұрғысынан тыңдаушыларды бағамдайды.

16

Re: жаңартылған бағдарлама

Қарқынды жаһандану, сондай-ақ, ұлттық экономикаға даықпал етуде және қазіргі уақытта экономикалық дамуды қамтамасыз етуге
бағытталған халықаралық бәсекелестік артты. алға
тартады. арын тыңдайды, белгілі бір мәселелерге қатысты бағамдау
аспектілері тұрғысынан тыңдаушыларды бағамдайды.

17

Re: жаңартылған бағдарлама

Жаһандану тек жұмыс орындарынаәсер етіп қана қоймай, сонымен қатар, оның қолжетімді жұмыс түрлеріне және
сәйкесінше, жұмыс табу үшін қажетті білім мен дағдыға да әсері артып
келеді. 
ытталған халықаралық бәсекелестік артты. алға
тартады. арын тыңдайды, белгілі бір мәселелерге қатысты бағамдау
аспектілері тұрғысынан тыңдаушыларды бағамдайды.

18

Re: жаңартылған бағдарлама

Білім беру елдердің бәсекелестікке қабілетті болуынқамтамасыз ететін ең тиімді әрі ұзақ мерзімді стратегия болып табылады. �секелестік артты. алға
тартады. арын тыңдайды, белгілі бір мәселелерге қатысты бағамдау
аспектілері тұрғысынан тыңдаушыларды бағамдайды.

19

Re: жаңартылған бағдарлама

Бүкіл әлемде білім беру жүйелерінің келешек ұрпаққақандай білім беретіні туралы мәселе қайта қаралуда.

20

Re: жаңартылған бағдарлама

Бұл сауалдар білім беру бағдарламасымен және білімберу бағдарламасын жүзеге асыруда қолданылатын педагогикалық тәсілдермен тығыз
байланысты.

21

Re: жаңартылған бағдарлама

«География» және «Жаратылыстану» пәндері бойынша оқубағдарламалары осы үдерістің құрамдас бөлігі болып табылады.

22

Re: жаңартылған бағдарлама

Бұл олардың әлем туралы білуге құмарлығын арттырып,дүниетанымын кеңейтуге, қоршаған әлемді ғылыми тұрғыдан түсініп, ол туралы
біртұтас көзқарас қалыптасуына, бұл әлемді бағалап, сақтай білуіне көмектеседі.

23

Re: жаңартылған бағдарлама

«География» және «Жаратылыстану» пәндеріне қатыстыакадемиялық тілді қолдану оқушылардың айқын және жатық сөйлеу дағдыларын
дамытуға, қоршаған әлем құбылыстары мен табиғат жағдайларын сипаттау үшін
тілдік құралдарды тиімді таңдап пайдалануына мүмкіндік береді.

24

Re: жаңартылған бағдарлама

Қазіргі кезде табысты болу үшін оқушыларға білімқандай қажет болса, дағды да сондай қажет деген ойдың жақтастары көбейіп
келеді.

25

Re: жаңартылған бағдарлама

ХХІ ғасыр дағдылары деген ұғымның бірнеше анықтамасыбар.