1

Тема: санық білім ресурстары

сандық білім ресурстары білім беру жүйесіндегі оңтайлы өзгерістердің бірі, заманауи бағдармалар негізінде білімді жетілдіре білу