1

Тема: Сабақ мақсат

Сабақ мақсатында койылатын мақсаттар ерекшелігі неде?