1

Тема: Оқушылардың біліктігін арттыру үшін не істеуге болады?

Тиімді оқыту және дене шынықтыру пәні маңызды ма?