26

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Жаңартылған бағдарламаның  оқушыларды белсенді және тиімді оқытуға көшірудегі маңыздылығы

27

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Орта білім берудің мазмұнын жаңарту жағдайында АӘ және ТД пәні мұғалімінің ролінің маңыздылығы оның жаңашыл болуында. Сонымен қатар мұғалімнің ізденімпаз және өз білімі деңгейін көтеруде үздіксіз еңбек етуінде, жаңа өзгерістерге тез бейімделуінде деп түсінемін.

28

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Кәзіргі таңда оқушылардың жан-жақты дамуына,сын турғысынан ойлай алуына өзін-өзі басқара білуіне жаңартылған бағдарламаның маңызы зор.

29

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Білім беру жүйесіндегі жаңа білім парадигмасы білім, білік, дағдыжиынтығын толық меңгерген, қоғам өміріне белсене араласатын,
шығармашылықпен ойлайтын, өзін-өзі көрсете алатын, өздігінен ақпаратты
іздеп, талдайтын жəне оны дамытуға қабілетті, кəсіби құзыретті,
функционалды сауатты жеке тұлғаны қалыптастыруға маңызы зор

30

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Болашақ кəсіби құзіретті маман осы ақпараттық қоғамнан қалыспай,жедел ойлаутын , жедел шешім қабылдайтын, ерекше ұйымдастырушылық
қабілеті бар  ұрпақ тәрбиелеу маңызы зор

31

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Заман ағымына қарай, білім берудің жаңаша əдіс-тəсілдері ментехнологиялары да дамып келеді. Яғни, заманымызға қарай білім де, осы
білімді оқушы санасына дамытатын мұғалім де өзгеруі қажет

32

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесіндегі білім беру мен тəрбиежұмыстарының талапқа сай жетілдірілуі студенттердің болашақ кəсіби
құзыретті маман болып қалыптасуына зор ықпал етеді.

33

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Сапалы түрде оқытудың қалыптылықтарымен және сыни тұрғыда бағалауды қолдану жолдарын үйренді. Курс барысында тыңдаушыларға олардың практика барысында кездескен мәселелердің түйіндерін шешулеріне мүмкіндіктер тудырады