26

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Жаңартылған бағдарламаның  оқушыларды белсенді және тиімді оқытуға көшірудегі маңыздылығы

27

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Орта білім берудің мазмұнын жаңарту жағдайында АӘ және ТД пәні мұғалімінің ролінің маңыздылығы оның жаңашыл болуында. Сонымен қатар мұғалімнің ізденімпаз және өз білімі деңгейін көтеруде үздіксіз еңбек етуінде, жаңа өзгерістерге тез бейімделуінде деп түсінемін.

28

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Кәзіргі таңда оқушылардың жан-жақты дамуына,сын турғысынан ойлай алуына өзін-өзі басқара білуіне жаңартылған бағдарламаның маңызы зор.

29

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Білім беру жүйесіндегі жаңа білім парадигмасы білім, білік, дағдыжиынтығын толық меңгерген, қоғам өміріне белсене араласатын,
шығармашылықпен ойлайтын, өзін-өзі көрсете алатын, өздігінен ақпаратты
іздеп, талдайтын жəне оны дамытуға қабілетті, кəсіби құзыретті,
функционалды сауатты жеке тұлғаны қалыптастыруға маңызы зор

30

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Болашақ кəсіби құзіретті маман осы ақпараттық қоғамнан қалыспай,жедел ойлаутын , жедел шешім қабылдайтын, ерекше ұйымдастырушылық
қабілеті бар  ұрпақ тәрбиелеу маңызы зор

31

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Заман ағымына қарай, білім берудің жаңаша əдіс-тəсілдері ментехнологиялары да дамып келеді. Яғни, заманымызға қарай білім де, осы
білімді оқушы санасына дамытатын мұғалім де өзгеруі қажет

32

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесіндегі білім беру мен тəрбиежұмыстарының талапқа сай жетілдірілуі студенттердің болашақ кəсіби
құзыретті маман болып қалыптасуына зор ықпал етеді.

33

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Сапалы түрде оқытудың қалыптылықтарымен және сыни тұрғыда бағалауды қолдану жолдарын үйренді. Курс барысында тыңдаушыларға олардың практика барысында кездескен мәселелердің түйіндерін шешулеріне мүмкіндіктер тудырады

34

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында АӘ және ТД пәнінің мұғалімінің рөлінің маңызы өте зор деп білемін

35

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Заман ағымына қарай, білім берудің жаңаша əдіс-тəсілдері ментехнологиялары да дамып келеді. Яғни, заманымызға қарай білім де, осы
білімді оқушы санасына дамытатын мұғалім де өзгеруі қажет

36

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Заман ағымына қарай білім беру тәсілі де өзгеріп келеді.Білім беру тәсілін өзгертіп оқышуыларды жаңартылған білім әдісімен сусындатқан дұрыс деп білемін.

37

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Орта білім берудің мазмұнын жаңарту жағдайында АӘ және ТД пәні мұғалімінің ролінің маңыздылығы оның жаңашыл болуында. Сонымен қатар мұғалімнің ізденімпаз және өз білімі деңгейін көтеруде үздіксіз еңбек етуінде, жаңа өзгерістерге тез бейімделуінде деп түсінемін.

38

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Ақырын жүріп аңдап бас еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Дегендей тынымсыз еңбек талап білімге құштарлық қажет.

39

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Орта білім берудің мазмұнын жаңарту жағдайында АӘ және ТД пәні мұғалімінің ролінің маңыздылығы оның жаңашыл болуында. Сонымен қатар мұғалімнің ізденімпаз және өз білімі деңгейін көтеруде үздіксіз еңбек етуінде, жаңа өзгерістерге тез бейімделуінде деп түсінемін.

40

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында мұғалім ізденімпаз сонымен қатар жаңа өзгерістерге тез бейімделуі

41

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Ақырын жүріп аңдап бас еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Дегендей тынымсыз еңбек талап білімге құштарлық қажет.

42

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Жаңартылған білім мазмұны бағалауды жүйелілікке, шыншылдыққа жол ашады

43

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Поиск

44

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Орта білім берудің  мазмұнын жаңарту жағдайындағы АӘ ж ТД мұғалімінің ролінің маңыздылығы оның жаңашыл болуында. Жаңартылған білімді барынша жақсы игеру мұғалімнің шеберлігінде. Сонымен катар мұғалімнің ізденімпаз және оқушыларға
жан-жақты заманауи тәсілдерді қолдануы.

45

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Сапалы түрде оқытудың қалыптылықтарымен және сыни тұрғыда бағалауды қолдану жолдарын үйренді. Курс барысында тыңдаушыларға олардың практика барысында кездескен мәселелердің түйіндерін шешулеріне мүмкіндіктер тудырады

46

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Оқушыға тактикалык дайындықтың мәнін маңызын ұғындыру

47

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

мұғалім елдің келешегін қалаушы жас мамандарды тәрбиелегені үшін оның маңызы зор.

48

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Техникалық жəне кəсіптік білім беру жүйесіндегі білім беру мен тəрбиежұмыстарының талапқа сай жетілдірілуі студенттердің болашақ кəсіби құзыретті маман болып қалыптасуына зор ықпал етеді.

49

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

жаңартылған білім мазмұнын иновациялық белсенді іс әрекетке көшіреді,оқушының тұлғалық ерекшелігіне назар аударылады,оқытушы мен оқушының тығыз байланыстылығы,мұғалімнің ізденімпаз және оқушыларға жан-жақты заманауи тәсілдерді қолдануы,оқушыларға өздерінің басшылық негізге тәрбеленуі

50

Re: Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Казіргі таңда оқушылардың жан-жақты дамуына, сын тұрғысынан  ойлай алуына  өзін -өзі басқара  білуіне жаңартылған бағдарламаның маңызы зор.