26

Re: Жаңартылған білім беру

Жаңартылған білім мазмұны контекстінде критериалды бағалаудың теориялық негізі мен құрылымы. Жаңартылған білім беру мазмұнына көшу кестесіне сәйкес критериалды бағалау (КБ) жүйесін енгізу мен сынақтан өткізу. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру.

27

Re: Жаңартылған білім беру

Мемлекетіміздің білім беруүдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы заман талабына
сай келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың
бағдарлама
болды. Аталған білім берубағдарламасы туралы түсінгенім мен ұғынғаным мол

28

Re: Жаңартылған білім беру

Жана адис тасилдерди уйрендим,  критерийалды багалау жуйесын менгердим

29

Re: Жаңартылған білім беру

Жалпығабірдей еңбек қоғамы – қазақстандықтарды әлеуметтік жұмыспен қамтудың ең маңызды
шарттарының, қазақстандық отбасылар табысының тұрақты өсуінің, өмір сапасын
тұрақты жақсарту, барлық қазақстандық еңбекшілердің шығармашылық және өмірлік
әлеуеттерін толықтай ашу кешені.

30

Re: Жаңартылған білім беру

Мемлекетіміздің білім беруүдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы заман талабына
сай келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың
бағдарлама
болды. Аталған білім берубағдарламасы туралы түсінгенім мен ұғынғаным мол

31

Re: Жаңартылған білім беру

Білімберу бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмұнының жаңаруымен
қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың
әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін
арттыруды талап етеді