1

Тема: Ақпараттық білім беруде кітапханың ролі

Ақпараттық білім беру кітапхана үшін білім беру кеңестігін қалылтастырады . белсенді  әрекет ұйымдастырады