1

Тема: қолданушыға көмек

география пәнін оқытудағы ең басты, тиімді оқыту әдістерін қалай бөліп көрсетуге болады?