1

Тема: Оқу мақсаты

Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша курстан көзім ашылып, көп дүние алдым. Әсіресе таңдалған тақырып бойынша нақтыланған оқу мақсаты керемет дүние... бірізді жұмыс деген осы болар....Оқу мақсаттарының кодын аша алатын жағдайдамын....