26

Re: жаңартылған бағдарлама

Пән бойынша білім, дағдылар мен құзыреттіліктердіанықтайтын оқу бағдарламаларын әзірлеу барысында жоғарыда келтірілген
құндылықтар мен дағдылар ескерілген.

27

Re: жаңартылған бағдарлама

Англия, Германия, Норвегия, Сингапур және Австралиясияқты елдерде білім беру бағдарламасы құжаттамаларында мұғалімдер мен
оқушылардан күтілетін нәтижелер нақты белгіленген.

28

Re: жаңартылған бағдарлама

«География» және «Жаратылыстану» пәндерін оқыту басымдықтарыоқу үдерісі мен оның нәтижесіне бағытталған мұғалімнің тәжірибесі арқылы жүзеге
асырылады.

29

Re: жаңартылған бағдарлама

-  пән мазмұнын жобалаудың спиральділік қағидаты, яғнибілім мен біліктерді арттыруда оқу материалын тігінен, сондай-ақ көлденеңінен
біртіндеп кеңейту (білімді тақырыптар бойынша және сыныптар бойынша
күрделендіру);

30

Re: жаңартылған бағдарлама

-  таным заңдылығы мен пәндік амал-тәсілдердің неғұрлыммаңызды түрлері бойынша ойлау дағдыларының деңгейлеріне негізделген Блум
таксономиясы бойынша оқу мақсаттарының иерерахиясы;

31

Re: жаңартылған бағдарлама

білім беру деңгейлері және тұтас оқыту курсы бойыншапедагогикалық мақсаттардың  пәнішілікбайланыстарын барынша ескеруге мүмкіндік беруі