26

Re: Обновленное содержание учебной программы по физике

учениками материал хорошо запоминается,систематизируется,сравнивать и анализировать легче становится

27

Re: Обновленное содержание учебной программы по физике

өте жақсы, қолдануға болады

28

Re: Обновленное содержание учебной программы по физике

Повышют  критическое мышление учащихся,реализуют творческий подход в обучении, развивают языковые цели;повышается степень усвоения материала за счет его зрительного восприятия

29

Re: Обновленное содержание учебной программы по физике

Оқушылар ой өрісін дамытуға өте тамаша

30

Re: Обновленное содержание учебной программы по физике

Қалыптастырушы бағалау әртүрліформада іске асады  (ауызша сұрау,
жазбаша, практикалық жұмыстар, мадақтау, көтермелеу, т.б.)   және жиынтық бағалауға дейін мұғалімге де,
оқушыға да оқу барысында кеткен 
кемшіліктерін түзетуге, қайта қарауға мүмкіндік береді.

31

Re: Обновленное содержание учебной программы по физике

көріп түсінуге, есте сақтап қалуға пайдалы