76

Re: Критериалды бағалаудың маңыздылығы

Критериалды бағалау өте тиімді бағалау түрі.

77

Re: Критериалды бағалаудың маңыздылығы

Критериалды бағалау қалыптастырушы және жиынтық болып екіге бөлінеді. Маңыздылығы сабақтың мақсаты мен мазмұнына сәйкес келуі керек

78

Re: Критериалды бағалаудың маңыздылығы

Критериалды бағалаудың маңыздылығы сабақтың мақсаты мен мазмұны сәйкес келуі керек.  Бұл яғни қалыптастырушы бағалау мен жиынтық бағалауды қамтиды

79

Re: Критериалды бағалаудың маңыздылығы

Оқу мақсаты мен ойлау деңгейлері қалыптасатын, жиынтық бағалау

80

Re: Критериалды бағалаудың маңыздылығы

Критериалды бағалау дегеніміз қалыптастырушы және жиынтық бағалаудан турады. Қалыптастырушы бағалау оқушыларды марапттау мадақтау арқылы жүзеге асады. жиынтақ бағалау тоқсандық, жарты жылдықты, жыл бойын  қамтиды.

81

Re: Критериалды бағалаудың маңыздылығы

Критериалды бағалау екіге бөлінеді. Қалыптастырушы және жиынтық бағалу. Оқушылардың оқу жетістіктерін ұжым талқысынан откен соң ата-аналарға және мұғалімдерге түсінікті нақты анықталған бағалу үдерісі.

82

Re: Критериалды бағалаудың маңыздылығы

Критериалды бағалау-оқушының оқу жетістігін бағалау.

83

Re: Критериалды бағалаудың маңыздылығы

Критериалды бағалау екіге бөлінеді. Қалыптастырушы және жиынтық бағалу. Оқушылардың оқу жетістіктерін ұжым талқысынан откен соң ата-аналарға және мұғалімдерге түсінікті нақты анықталған бағалу үдерісі.

84

Re: Критериалды бағалаудың маңыздылығы

Критериалды бағалау бұл білімнің мақсаты мен мазмүны сәйкес келетін оқушылардың оқу танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші болатын айқын анықталған ұжыммен шығарылған білім процесінің барлыққатысушыларына алдын ала белгілі критериаларымен оқушылардың оқу жетістіктерін салыструға негізделген процес.

85

Re: Критериалды бағалаудың маңыздылығы

Окушыны шынайы,накты багалау.

86

Re: Критериалды бағалаудың маңыздылығы

Критериалды бағалаудың маңыздылығы сабақтың мақсаты мен мазмұны сәйкес келуі керек.  Бұл яғни қалыптастырушы бағалау мен жиынтық бағалауды қамтиды

87

Re: Критериалды бағалаудың маңыздылығы

Критериалды бағалау-қалыптастырушы және жиынтық бағалаудан тұрады. Қалыптастырушы бағалау оқушының дағдысын қалыптастыруда нақты жоспарлауға септігін тигізеді. Жиынтық бағалау арқылы оқушылардың нағыз бағасы шығады.Қалыптастырушы бағалаудың дұрыс жүргізілгені жиынтық бағалау кезінде анық көрінеді.