1

Тема: Тиимди оку мен окыту тасилдери

Жупка болинип, 8тасилди суреттермен бириктирдик. Окыту мен оку адис-тасилдерди постермен коргадык.

2

Re: Тиимди оку мен окыту тасилдери

Жупка болинип, 8 тасилди суреттермен бириктирдик. Окыту мен оку адис-тасилдерди постермен коргадык.