26

Re: Биология және жаратылыстану сабақтарындағы пәнаралық ықпалдастық

Оқушылардың физика, химия, география пәндерінен алған білімдері биология бойынша көптеген мәселелерді тереңірек білуіне септігін тигізеді. Себебі оқушыларға жаратылыстану ғылымдарының заңдылықтарын үйретеді. Оқушылардың биологиялық түсініктерін нығайтады, ойлау жіне талдау қабілеттерін дамытуға кқмектеседі.

27

Re: Биология және жаратылыстану сабақтарындағы пәнаралық ықпалдастық

Оқыту үдерісінде белгілі бір нақты пәнді зерттеу маңызды болғанымен, пәнаралық жұмыстарды жүргізу пәнді анағұрлым сапалы меңгеруге  оң ықпалын тигізеді Карру тұжырымдағандай,пәнаралық байланысты қолдану білімнің өзара тығыз байланыстылығы туралы Джон Дьюидің еңбектеріне негізделеді.

28

Re: Биология және жаратылыстану сабақтарындағы пәнаралық ықпалдастық

Тапсырмаларды орындау барысында оқушылардың өткен сабақтарда және басқа пәндерден алған білімін естеріне түсіріп,қолданғаны маңызды.

29

Re: Биология және жаратылыстану сабақтарындағы пәнаралық ықпалдастық

Мектептегінегізгі пәндерді оқу арқылы оқушылар өз түсінігін кеңейте отырып, өзінің оқуы
үшін жауапты болуға үйренеді. Оқушылар өзіндік көзқарасы мен пайымдауын
қалыптастырып, дамытуға, мұқият зерделеуге және өз ойын сенімді айта білуге дағдыланады.
Мысалы, олар дәлелдерді талдау мен бағамдауды және ойлау дағдылары туралы
ойлануды үйренеді. Сонымен қатар, пәнаралық байланыс орнату арқылы олар ақпаратты
тиімді пайдалануды үйренетін болады.

30

Re: Биология және жаратылыстану сабақтарындағы пәнаралық ықпалдастық

Оқыту үдерісінде белгілі бір нақты пәндізерттеумаңызды болғанымен, пәнаралық жұмыстарды жүргізу пәнді анағұрлым сапалы
меңгеруге оң ықпалын тигізеді Карру  тұжырымдағандай, пәнаралық байланысты
қолдану білімнің өзара тығыз байланыстылығы туралы Джон Дьюидің еңбектеріне
негізделеді.

31

Re: Биология және жаратылыстану сабақтарындағы пәнаралық ықпалдастық

Оқыту мен оқудағы бұл бағытты сындарлыоқыту теориясын жақтаушылар қолдайды, оқушылар бірлескен жұмыс барысында
пәнаралық проблемаларды талқылап, өзара пікір алмасады (Hayes, 2010). Оқушылар
әртүрлі пәндер бойынша оқыту аспектілерін пайдалана алады немесе бір пән басқа
пәнді оқытуды жетілдіруге негіз бола алады.

32

Re: Биология және жаратылыстану сабақтарындағы пәнаралық ықпалдастық

33

Re: Биология және жаратылыстану сабақтарындағы пәнаралық ықпалдастық

Орта буын және жоғарғы сынып оқушылары биологиямен жаратылыстанудыбасқа пәндермен байланыста қарастыруы тиіс, себебі пәнаралық байланыс олардың оқуын барынша тиімді модельдеуінемүмкіндік береді.

34

Re: Биология және жаратылыстану сабақтарындағы пәнаралық ықпалдастық

Биология және жаратылыстану сабақтарындапәнаралық байланысты жүзеге асыру оқушылардың пәндерге қызығушылығын арттыруға
және білім сапасын арттыруға, оқушылардың ғылыми тұрғыдан ойлау дағдыларын
дамытуға, оқу пәндеріне біртұтас жүйелі көзқарас қалыптастыруға, оқушыларды
шығармашылығын дамытуға және ғылыми-зерттеу жұмыстарына тартылуына мүмкіндік
береді.

35

Re: Биология және жаратылыстану сабақтарындағы пәнаралық ықпалдастық

Пәнаралық байланыс белгілі бір тақырыпбойынша басқа пәндерден алған білімін пайдалану, эксперименттік жұмыс орындау, 
экскурсиялық сабақ өткізу және көлемді оқу материалын жалпыламақорыту барысында жүзеге асады.

36

Re: Биология және жаратылыстану сабақтарындағы пәнаралық ықпалдастық

37

Re: Биология және жаратылыстану сабақтарындағы пәнаралық ықпалдастық

Оқушылардыңфизика, химия, география  пәндерінен
алған білімдері  биология бойынша көптеген
мәселелерді тереңірек білуіне септігін тигізеді, себебі оқушыларға 
жаратылыстану ғылымдарының заңдылықтарын үйретеді және оқушылардың биологиялық
түсініктерін нығайтады, ойлау және талдау қабілеттерін, іскерліктерін дамытуға
көмектеседі.

38

Re: Биология және жаратылыстану сабақтарындағы пәнаралық ықпалдастық

«Жаратылыстану» және «Биология»пәндерінің пәнаралық байланысының негізгі шеңбері әрбір тақырыпты оқыту
барысында анықталып отырады. Оларды пайдалану үшін мұғалім басқа пәндердің
мазмұны туралы да білуі тиіс.

39

Re: Биология және жаратылыстану сабақтарындағы пәнаралық ықпалдастық

«Жаратылыстану» және «Биология»пәндерінің пәнаралық байланысының негізгі шеңбері әрбір тақырыпты оқыту
барысында анықталып отырады. Оларды пайдалану үшін мұғалім басқа пәндердің
мазмұны туралы да білуі тиіс.

40

Re: Биология және жаратылыстану сабақтарындағы пәнаралық ықпалдастық

Жаратылыстану пәндерін оқытуда пәнаралық байланыстар әдістемелік, білім беру, дамытушылық, тәрбиеслік, сындарлылық функцияларды атқарады